Oferta

Tłumaczenia zwykłe i uwierzytelnione, pisemne polsko-angielskie i angielsko-polskie

  • dokumenty prawne (akty notarialne, umowy i statuty spółek, odpisy z rejestru handlowego, rejestru przedsiębiorców, umowy, kontrakty, ustawy);
  • materiały i dokumenty finansowe, księgowe, rachunkowe (sprawozdania finansowe, opinie i raporty biegłych rewidentów, raporty okresowe publikowane przez spółki giełdowe i inne, raporty roczne, faktury);
  • regulaminy i instrukcje wewnętrzne firm, protokoły, uchwały, informacje dla akcjonariuszy na walne zgromadzenia;
  • dokumenty samochodowe – faktury, dowody rejestracyjne, tytuły własności;
  • typowe dokumenty wymagające tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego (odpisy aktu urodzenia, małżeństwa, dyplomy, indeksy, świadectwa, zaświadczenia, itp.);

Tłumaczenia wykonywane są na zlecenie instytucji, firm i osób prywatnych.

Jako tłumacz przysięgły staram się, aby wszystkie wykonywane przeze mnie tłumaczenia charakteryzowały się wysoką jakością. Pomaga mi w tym wieloletnie doświadczenie w pracy tłumacza oraz korzystanie z konsultacji ze specjalistami z różnych dziedzin.

Ponadto priorytetowo traktuję kwestię punktualności. Wszystkie moje tłumaczenia trafiają do Klientów we wspólnie uzgodnionym terminie.

Tłumacz przysięgły ma niejednokrotnie dostęp do informacji poufnych. Zachowanie poufności traktuję jako podstawowy wymóg pracy w tym zawodzie zaufania publicznego, określony zresztą wyraźnie w ustawie o tłumaczu przysięgłym.

[breakup]

Warunki tłumaczenia

  1. Tłumacz nie jest zobowiązany do tłumaczenia dosłownego, lecz ma za zadanie oddać wiernie sens tekstu źródłowego zgodnie z naturą i specyfiką obu języków. Jednocześnie nie wolno mu dodawać treści i znaczeń, których tekst oryginalny nie zawiera.
  2. Tłumacz nie odpowiada za szkody i straty powstałe w związku z wykorzystaniem wykonanego tłumaczenia przez Klienta.
  3. Jakakolwiek własna ingerencja Klienta w przetłumaczony tekst bez wiedzy i zgody tłumacza zwalnia tłumacza z odpowiedzialności za ten tekst.
  4. Do terminu realizacji tłumaczenia nie wlicza się dnia przyjęcia i oddania, sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.

[promobar]Zobacz cennik tłumaczeń zwykłych i uwierzytelnionych [button]Cennik[/button][/promobar]