Tłumaczenia specjalistyczne

Tłumaczenia specjalistyczne to tłumaczenia pisemne, których tekst jest specjalistyczny, tzn. dotyczy specyficznej tematyki, np. technicznej, ekonomicznej, prawnej, medycznej i posługuje się pojęciami charakterystycznymi dla określonej dziedziny wiedzy.

W przypadku, gdy istnieje taka możliwość, tłumacz korzysta z konsultacji specjalisty w danej dziedzinie, czego celem tego jest podniesienie jakości tłumaczenia.

To oczywiste, że tego rodzaju tłumaczenia są bardzo pracochłonne i wymagają wyższych kwalifikacji, a zatem odpowiednio droższe od tłumaczeń ogólnych.

[promobar]Zobacz cennik tłumaczeń specjalistycznych [button]Cennik[/button][/promobar]