Tłumaczenia zwykłe

Są to tłumaczenia różnego rodzaju tekstów w formie pisemnej.

Tłumacz nie jest zobowiązany do tłumaczenia dosłownego, lecz ma za zadanie oddać wiernie sens tekstu źródłowego zgodnie z naturą i specyfiką obu języków. Jednocześnie nie wolno mu dodawać treści i znaczeń, których tekst oryginalny nie zawiera.

Jednostką rozliczeniową jest tzw. strona rozliczeniowa, licząca 1500 znaków ze spacjami.

Przed przystąpieniem do wykonania zlecenia możliwa jest jedynie przybliżona kalkulacji ilości znaków tłumaczenia. Dopiero po zakończeniu tłumaczenia znana jest ostateczna ilość znaków, którą rozlicza się z klientem.

[promobar]Zobacz cennik tłumaczeń zwykłych [button]Cennik[/button][/promobar]